Företagets historik

Utforska Kjell Grenholm Åkeri AB:s resa, från dess grundande 1965 i Boliden till dagens  verksamhet i Skellefteå.

Så startade vårt företag...

Ta del av vår resa genom tidslinjen för Kjell Grenholm Åkeri AB – ett företag med rika traditioner, präglat av familjens engagemang och en ständig utveckling som sträcker sig från en enkel start 1965 i Boliden till dagens blomstrande verksamhet i Skellefteå.

Kjell Grenholm

1965 - Starten

Den 17 Maj 1965 startade, den då 32-årige, Kjell Grenholm ett åkeri i Boliden bestående av en tvåaxlig Scania modell 76. Uppdraget bestod av diverse transporter företrädelsevis i anslutning till Boliden Minerals verksamhet på orten. Den 8 december 1980 ombildades företaget till aktiebolag och Kjell hade då utökat verksamheten till att bestå av en lastbil med släp och två mindre lastmaskiner.
Sören Grenholm

1984 - Sonen Sören tar över

1984 avled Kjell efter att i två års tid utkämpat en ojämn kamp mot den fruktade sjukdomen ALS. Detta var ett hårt slag för den då 21-årige sonen Sören men han beslutade ganska snabbt, tillsammans med sin barndomsvän och ständige följeslagare Lars Hedlund, att försöka driva åkeriet vidare. Företaget hade därefter en stadig utveckling i anläggningsbranschen under många år med flera omfattande uppdrag som leverantör av transporter och maskintjänster företrädelsevis med Boliden Mineral som uppdragsgivare.
Termotransporter med ICA

2002 - Termotransport & dagligvarulogistik

2002 är en milstolpe för Kjell Grenholm Åkeri AB då en riktad satsning på Termotransport och Dagligvarulogistik bar frukt i och med att åkeriet samarbete Bilfrakt.se fick förtroendet att bli leverantör för ICA Sverige i Norrbotten. 2005 utökades ICA uppdraget med att även innefatta leveranser i Västerbotten. Affärsområde Termo har därefter fortsatt att expandera och är idag ryggraden i företagets verksamhet med direktleveranser och mellantransporter från ICA:s centrallager i Borlänge Distribuerar företaget dagligvaror i hela Norr och Västerbotten.
Anläggning och entreprenad

2020 - Anläggning och Entreprenad

2020 Gör företaget en riktad satsning på affärsområdet Anläggning då Skellefteå befinner sig i en expansiv fas, dels byggandet av Northvolt där vi varit verksamma sedan dess start. Vi har idag ca 20 entreprenadmaskiner samt 5 anläggningsekipage för olika typer av uppdrag. Affärsområde anläggning är en viktig del i företagets framtida utvecklingsplaner.
Kjell Grenholms Åkeri - Framtiden

2023 - Ett växande företag med ca 100 medarbetare

Företaget får i uppdrag med start den 19 Februari 2024 att sköta en av Sveriges största dagligvaruaktörers tempererade transporter i Västerbotten och Norrbotten. Transporterna omfattar alla typer av varor såsom kolonial, frukt och grönt såväl som kylt och fryst. Avtalet sträcker sig över tre år och transporterna ska gå sju dagar i veckan, 362 dagar om året. Idag är ännu en generation verksamma i bolaget, dels Sörens son Johan Grenholm som arbetar som affärsområdeschef Termo, dels Lars son William Steinvall som arbetar som fordonssamordnare. Kjell Grenholm Åkeri AB är ett starkt växande företag som omsätter idag ca 200 miljoner och har dryga 100 medarbetare.

Låt oss påbörja
ett samarbete

Du är välkommen att kontakta oss. Vi återkommer till dig så snart vi kan. Eller så ringer du oss så pratar vi på en gång.